Forretningsbetingelser

Sidst opdateret 04.05.2021

Abonnementsvilkår

1. Generelt

Disse Betingelser (inklusiv vores Databehandleraftale) definerer de vilkår og begrænsninger, som du er underlagt, for at benytte Tjenesten i overensstemmelse med Aftalen, som i tillæg til vores Cookie- og privatlivspolitik beskriver, hvordan vi behandler din konto og de data vi indsamler og behandler omkring dig, dine kunder, leverandører og dine slutbrugere mens du har en konto.

Ved bestilling af serviceydelser og anvendelse af software hos Sails ApS ("Leverandøren") accepterer køber ("Kunden") nærværende abonnementsvilkår og forretningsbetingelser ("Betingelserne", "Vilkår"). Aftalen bliver indgået mellem Kunden og

Sails ApS
CVR nr.: 40081593
Addresse: Banegårdspladsen 1A, 3. 32, 7100 Vejle, DK
Email: hello@get-sails.dk

1.1 Definitioner

Her skrives definitioner på...

Kunden: Køber af serviceydelser og software leveret af Sails ApS.

Leverandøren: Sails ApS

Webstedet: Alle hjemmesider og systemer hørende under Sails ApS.

Tjenesten: Sails softwareløsningen, herunder kundesupport og tilhørende standardintegrationer.

2. Erklæring

2.1

For at blive Kunde hos Leverandøren og indgå aftale med Leverandøren skal Kunden acceptere Betingelserne. Betingelserne er til enhver tid tilgængelige på Webstedet, og Betingelserne fremgår ligeledes af oprettelsessiden på Webstedet hvor accept sker ved afkrydsning under tilmelding.

2.2

Når Kunden accepterer Betingelserne, er Kunden forpligtet til at efterleve Betingelserne. Samtidig tilkendegiver Kunden, at Kunden har læst Leverandørens privatlivspolitik, og samtykker til anvendelse af personoplysninger og cookies. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik kan findes her. Kunden accepterer desuden Leverandørens Databehandleraftale som til enhver tid kan findes her.

2.3

For at blive Kunde hos Leverandøren, skal Kunden:

 1. være mindst atten (18) år gammel og være myndig;
 2. færdiggørre registreringsprocessen;
 3. acceptere disse Vilkår og Betingelser;
 4. angive til enhver tid korrekte kontakt- og betalingsoplysninger og
 5. ikke være basseret i et land der er underlagt et dansk embargo

Ved at anvende Tjenesten erklærer og garanterer du, at du opfylder alle ovennævnte krav, og at du ikke bruger Tjenesten på en måde, der overtræder nogen love eller regler. Bemærk, at ved at erklære og garanterer giver du et håndhæveligt løfte.

Sails kan nægte at tilbyde Tjenesten, lukke konti og ændre kvalifikationskravene til enhver tid.

3. Konto

3.1 Accept

Når du opretter en konto og accepterer disse Betingelser, dannes Aftalen mellem dig og Sails, og aftalens Vilkår træder i kraft. Vilkårene er gældende så længe du har en Sails konto, eller du eller vi terminerer Aftalen i overensstemmelse med Betingelserne, hvad end der sker først.

Hvis du opretter en konto på vegne af en virksomhed eller anden entitet, erklærer og garanterer du at du har den nødvendige autoritet til at gøre dette.

3.3 Terminering af konto

Kunden eller Leverandøren kan terminere Aftalen på et hvilket som helst tidspunkt og for enhver årsag ved at terminere Kundens Sails konto eller give besked til en af parterne. Vi kan suspendere Tjenesten til dig på ethvert tidspunkt, med eller uden grund. Hvis vi terminerer din konto uden grund, og din konto har et betalt abonnement, refunderer vi en forholdsmæssig del af ethvert forudbetalt beløb for Tjenesten. Vi refunderer ikke Kunden i nogen andre situationer, inklusiv hvis Kundens konto bliver suspenderet or termineret med grund, f.eks. ved brud på disse Vilkår. Hvis Kundens konto er inaktiv i 12 eller flere måneder, kan vi terminere Kundens konto. I sådan et tilfælde er Kunden ikke berretiget til en refusion for forudbetalte beløb. Når Kundens konto termineres, tilkendegiver og godkender Kunden at Leverandøren må slette Kundens konto og alle relaterede data permanent.

3.4 Konto og kodeord

Kunden er ansvarlig for at holde kontonavn og kodeord hemmeligt. Kunden er desuden ansvarlig for enhver konto som Kunden har adgang til og enhver hændelig aktivitet på en sådan konto (på nær aktivitet, som Sails er direkte ansvarlig for og som ikke er udført i overensstemmelse med Kundens instruktioner) uanset om Kunden har godkendt aktiviteten eller ej. Kunden skal øjeblikkeligt underrette os om enhver uautoriseret adgang eller brug af Kunden konti. Leverandøren er ikke ansvarlig for nogen form for tab forårsaget af stjålne eller hackede kodeord. Leverandøren har ikke adgang til din adgangskode, og grundet sikkerhedsforanstaltninger kan Leverandøren kun oplyse instruktioner i hvordan Kunden kan resette sit kodeord. Leverandøren har ret til at rette Kundens kontaktoplysninger i forbindelse med betalingsprocessen. Kunden erklærer og garanterer desuden at alle informationer og oplysninger som angives til Leverandøren ved oprettelse af konti og ved adgang og brug af Tjenesten forbliver præcise og korrekte.

4. Priser og betalingsbetingelser

4.1 Gratis prøveperiode

Fra den dag Kunden opretter en konto til brug i Tjenesten, kan Kunden ubegrænset bruge softwaren i 30 dage. For at modtage en gratis prøveperiode skal Kunden acceptere Betingelserne og have færdiggjort oprettelsesprocessen.

4.2 Abonnement

Leverandøren udbyder i udgangspunktet Tjenesten som et abonnement. Alle abonnementeter betales forud. Abonnementets størrelse og pris afgøres af Kundens ønskede antal af tilknyttede brugere. Prisen for en tilknyttet bruger bliver fastsat som en forholdsmæssig del af den brugte tid i gældende abonnementsperiode. Kunden accepterer, at Leverandøren automatisk ændrer Kundens abonnement såfremt Kundens brug af Tjenesten overskrider kundens nuværende abonnement.

Ved udløb af Kundens gratis prøveperiode skal Kunden vælge et betalt abonnement hos Leverandøren for fortsat at benytte Tjenesten. Kunden opretter et betalt abonnement ved indtastning af betalingsoplysninger, herunder kortoplysninger. Ved indtastning af Kundens kortoplysninger accepteres det, at Sails periodevis må trække et beløb svarende til det valgt abonnement og periode. Første faktureringsperiode starter tidligste ved udløbet af den gratis prøveperiode, ved første indtastning af kortoplysninger eller ved ændring/terminering af abonnement.

4.3 Abonnementets varighed

Kundens abonnement bliver fornyet automatisk ved hver faktureringsperiode indtil kunden skriftligt opsiger sit abonnement, enten til Leverandøren direkte eller via Tjenesten.

4.4 Fortrydelsesret

Efter bestilling er der for nye Kunder en gratis fortrydelsesret på 14 dage fra bestillingsdatoen.

4.5 Ændringer i priser og abonemmenter

De til enhver tid gældende priser kan findes på Webstedet og kan ændres med en måneds varsel. Det samme gælder for ændringer til prissætning og indhold af abonnementstyper.

Alle priser er eksklusiv moms.

4.6 Øvrige opgaver og serviceydelser

Såfremt Kunden ønsker, har behov for eller på anden vis erhverver sig serviceydelser fra Leverandøren som falder uden for Tjenesten og Kundens abonnement, forbeholder Leverandøren sig retten til at tage betaling for disse serviceydelser. Eksempler på øvrige opgaver og serviceydelser kan være individuel systemudvikling og integration samt rådgivning.

5. Rettigheder

5.1 Immaterielle rettigheder

Vi har ejendomsretten til Tjenesten og Websiden, inklusiv, men ikke begrænset til, patenter, varemærker, forretningshemmeligheder, copyrights, designbeskyttelser, og andre interlektuelle rettigheder. Du skal acceptere vores ejendomsret af Tjenesten og Websiden, og må kun anvende vores brandaktiver i overenstemmelse med vores generelle Brand Guidelines.

5.2 Dine immaterielle rettigheder

Du beholder alle rettigheder, titler og interesser i og til materiale, indhold, data og information, inklusiv din persondata og persondata om andre) du angiver ved brug af Tjenesten eller som Leverandøren selv indsamler eller får adgang til ved din instruks eller dit samtykke (samlet "Indhold"). Du giver os tilladelse til at bruge eller videregive dit Indhold, inklusiv persondata, i det omfang det er nødvendigt for at levere Tjenesten til dig eller i det omfang Betingelserne i øvrigt tillader det.

Du erklærer og garanterer at;

 1. du ejer eller har sikret dig nødvendige rettigheder og tilladelser til at vidergive dit Indhold til Tjenesten;
 2. du har sikret dig nødvendige rettigheder og tilladelser til at give de rettigheder du giver os i disse Betingelser og
 3. dit Inhold og videregivelse og brugen af det, som du tillader det i disse Betingelser, ikke overtræder;
  1. enhver gældende lov
  2. enhver tredjeparts immaterielle rettigheder, privatliv eller andre rettigheder, eller
  3. enhver tredjeparts politikker eller betingelser som styrer dit Indhold.

Kunden skal skadesløsholde Leverandøren for ethvert tab i forbindelse med denne bestemmelse.

5.3 Feedback

Du kan selv give eller vi kan spørge dig om at dele forslag, kommentarer, input eller andet feedback med hensyn til Tjenesten. Ved enhver feedback du giver os, giver du samtidig os en royaltyfri, ikke-ekslusiv, verdensomspændende, underlicensierbar og overførbar licens til at bruge, reproducere, offentligt vise, distribuere, ændre og offentligt udføre din feedback, som vi finder det passende. Enhver feedback du vælger at give, er givet helt og erdeles frivilligt. Du forstår, at du ikke vil modtage nogen form for kompensation for din feedback, og at vi må bruge enhver feedback du giver os til at forbedre Tjenesten eller udvikle nye funktioner og serviceydelser.

5.4 Privatliv

Vi værner om dit privatliv. Læs venligst vores Cookie- og privatlivspolitik for information om hvordan vi indsamler, behandler og videregiver din persondata. Du kan også læse mere om dine rettigheder når du interagerer med Tjenesten og vores Website.

I nogle tilfælde, som beskrevet i vores Cookie- og privatlivspolitik, indsamler og behandler vi persondata og er derfor dataansvarlige.

I de fleste tilfælde agerer vi dog databehandler for Kunden, da vi indsamler, behandler og videregiver information med det formål at levere Tjenesten til Kunden. For at gøre det let for Kunden, har vi lavet en Databehandleraftale, som Kunden accepterer og indgår som integreret del af disse betingelser.

6. Overdragelse

Leverandøren har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser overfor kunden til koncernforbundet selskab eller tredjemand.

7. Ansvarsfraskrivelse

Leverandøren fraskriver sig ethvert ansvar i relation til disse Betingelser eller brug af Tjenesten, uanset om dette opstår i kontrakt eller uden for kontrakt, herunder for tab af data, driftstab, følgeskader eller andre indirekte skader, tab begrundet i produktansvar eller tab der er opstået som følge af simpel uagtsomhed.

Leverandøren er på ingen måde ansvarlig for adfærden af enhver tredjepart, agentur, hjemmeside der er linket til, eller andre entiteter, inklusiv tredjeparts-applikationer, -produkter eller -services som benyttes i forbindelse med anvendelsen af Tjenesten (hver en "Tredjepartsintegration"). Din brug af en Tredjepartsintegration og dine rettigheder med hensyn til en Tredjepartsintegration er udelukkende mellem dig en den gældende Tredjepartsintegration. Vi er ikke ansvarlige for dataen, sikkerheden eller integriteten for Tredjepartsintegrationer af nogen art. Vi er ikke ansvarlige for praksis og politikker fra Tredjepartsintegrationer af nogen art. Vi giver ingen garantier af nogen art og påtager os intet ansvar for din brug af Tredjepartsintegrationer.

8. Skadesløsholdelse

Kunden accepterer at skadesløsholde Leverandøren, dens medarbejdere og ledelse, mod ethvert krav, tab eller omkostning, der skyldes produktansvar, tab hos tredjeparter eller ansvar fra tredjeparter, i det omfang det hidrører fra kundens anvendelse af Tjenesten.

9. Udvikling og opdatering

Leverandøren kan gennemføre alle former for ændringer, opdateringer, tilføjelser og begrænsninger m.v., som Leverandøren måtte finde relevante eller nødvendige. Sådanne opdateringer og ændringer kan ske med eller uden varsel og kan påvirke Tjenesten herunder informationer og data uploaded til eller afgivet af Tjenesten. Ved større ændringer og opdateringer vil Leverandøren bestræbe sig på at varsle ændringen i god tid. Leverandøren vil ligeledes bestræbe sig på at placere ændringer og opdateringer i tidsrum der minimerer eventuelle driftsforstyrelser for Kunden.

10. Ændringer af betingelser

10.1

Sails forbeholder sig retten til at ændre disse Betingelser til enhver tid.

Ændringer vil blive offentliggjort på Webstedet, hvor den til enhver tid gældende udgave af Betingelserne kan findes.

Medmindre Kunden terminerer sin konto, vil de nye Vilkår og Betingelser være gældende straks fra det tidspunkt hvor Betingelserne er offentliggjorte og ved forsat eller ny brug af Tjenesten. Leverandøren kan ændre Tjenesten, herunder Integrationer og features, på ethvert tidspunkt, og kan standse eller ophøre Tjenesten, herunder Integrationer og features, på ethvert tidspunk.

11. Tviste

11.1

Sails tilstræber at yde en god kundeservice. Tvister skal derfor indledningsvist forsøges løst ved kontakt med Sails kundeservice eller support.

Hvis tvisten mellem Forbrugeren og Nexagon ikke kan løses via Sails’ kundeservice, skal enhver tvist der udspringer af abonemmentet, herunder disse Vilkår anlægges ved Byretten i Kolding.

11.2 Gebyr for tviste

Hvis vi er nødt til at give oplysninger som svar på en stævning, retskendelse eller anden juridisk, statslig eller regulativ undersøgelse relateret til din konto, kan vi opkræve dig for vores omkostninger. Disse gebyrer kan omfatte advokater og medarbejderes tid brugt til at hente journaler, udarbejde dokumenter og deltage i en deposition.

sails

Hav en fantastisk dag.

Sails er designet og udviklet af Nexagon.

Copyright © 2021 Nexagon ApS. Alle rettigheder forbeholdes.